Fejl
  • Expected response code 200, got 403 Forbidden

    Forbidden

    Error 403

Udskriv

Generalforsamling & arbejdsdag d. 21. marts 2015

Der indkaldes hermed til Skibslagets årlige generalforsamling:

Lørdag den 21. marts 2015 kl.15.00 (spisning kl. 18.00 - tilmelding, se nedenfor)
i  TSA's Klubhus på Fiskerivej, Århus C.
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse og vedtagelse af det kommende års budget. Herunder           fastlæggelse af kontingent og sejladsafgift
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af kasserer, bestyrelse, to revisorer og suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt

Stemmeberettigede på generalforsamlingen samt opstillingsberettigede til bestyrelsen, kasserer- og revisorposterne er medlemmer, der senest 14 dage inden generalforsamlingen har betalt kontingent for indeværende sejlsæson. Sejlsæsonen går fra 1. maj til 30. april.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen.
Øvrige forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
 
Inden GF er der ARBEJDSDAG PÅ SØBLOMSTEN:
Inden generalforsamlingen arbejder vi på Søblomsten - vi mødes kl. 9.00 og arbejder indtil Generalforsamlingen.
 
SPISNING:
senest søndag den 15. marts 2015. Indkøb til- eller bestilling af mad aftaler vi på dagen.
 
VEL MØDT!
Udskriv

Søblomsten kalder - skal du med?

Arbejdsweekend på Søblomsten og fællestur til Moesgaard Museum 7. - 8. februar 2015.

Kom og vær med til at reparere vaterbordet, løftingen, skvætbordet mm. på Søblomsten. 

Nis og Klaus går i gang i løbet af fredagen (og Johannes hen på eftermiddagen), og har du tid allerede da, er du velkommen på Træskibshavnen til at hjælpe med at gøre klar til arbejdsweekenden - dvs. fjerne vores grej under Søblomsten, så vi kan komme til at arbejde lørdag, finde værktøj frem osv.

Lørdag starter vi kl. 8.00 med morgenmad i klubhuset, hvor vi fordeler arbejdsopgaverne, hvorefter vi går i gang med arbejdet. Vi fortsætter, til det bliver for mørkt. Vi skillinger sammen til fælles frokost undervejs - og hvis nogen vil bage en kage til kaffen, er de helte!
Om aftenen splejser vi om aftensmaden og hygger.
 
Søndag mødes vi til morgenmad kl. 8.30 og klør på til omkring middagstid. Når vi har ryddet op og fået en bid mad, er der samlet tur for dem, der har lyst, til det nye Moesgaard Museum - MOMU - som er helt fantastisk. Vi er der fra kl. 14, til de lukker kl. 17. Pris 90 kr. for studerende (med studiekort) og pensionister - 110 kr. for andre. Gratis for børn og unge 0-17 år.
Vi fylder bilerne.

SMS til Nis, hvis du kommer, så vi ved, hvor mange vi bliver: tlf. 29 92 93 5029 92 93 50.
 
Vi ses!
Udskriv

Årets Råsejlere

Genopståen af gammel, fornem pris
Prisen ”Årets Råsejler” gives til et medlem af Skibslaget, som har ydet en særlig indsats eller gjort sig særlig bemærket i Skibslaget i årets løb. Prisen blev i år uddelt ved årets julefrokost i HF Bjødstrup Mose.

Thomas fik den meget fine pris, fordi han var drivkraften i forhold til at Norgesturen overhovedet blev realiseret. Både med hans vedholdenhed i forberedelserne og ved at sejle som skipper i 3 ud af 4 uger gjorde valget af denne årets råsejler let for bestyrelsen.

 

Det samme gælder Klaus, som har gjort en stor indsats ved at få hele sommersejladsperiode til at hænge sammen for os, idet han har sejlet samtlige 5 uger i træk!

 
Stor tak til begge to og tillykke med prisen!

 

                               

Udskriv

Ju-huuuulefrokost

Lørdag den 6. december afholdes den årlige julefrokost i fælleshuset i 
 
Haveforeningen Bjødstrup Mose, Højbjerg
 
Vi starter kl. 17.00 hvor skipper Thomas viser billeder og fortæller om sommerens Oslo-sejlads.
 
Herefter skal vi spise og drikke i julens lune tegn og vi skal naturligvis også have et lille slag pakkespil, hvor vi bl.a. skal have fundet et nyt hjem til Hav. E. Nissen.
 
Sæt derfor et STORT X i din kalender.
 
Tilmelding skal ske til Skibslagetaafjordsbaadene
@gmail.com senest søndag den 30. november.