OM SKIBSLAGET


Åfjordsbådene Søblomsten og Blaaheia er åbne træbåde med råsejl, hvor skrog og sejltype tydeligt afspejler den direkte linie til vikingernes skibe. Norske fiskere har brugt bådtypen til vinterfiskeri ved Lofoten i Nordnorge helt op til begyndelsen af det tyvende århundrede. Det var først da motorkraften gik sin sejrsgang, at denne type gik ud af produktion.

UDE PÅ TUR


Ombord på Søblomsten og Blaaheia er livet intenst, spændende og lidt barskt- præget af vejr, vind, himmel og hav.

Bådene er derfor ideelle for dig, der holder af at være i elementernes vold i et sødygtigt og sikkert fartøj.Bådene udgør en utraditionel ramme om samvær. Hele besætningen deltager i sejladsen, hvor oplevelserne og fællesskabet omkring bådene kan banke en hvilken som helst flok sammen.

De mange opgaver om bord med sejlsætning, navigation m.m. kan løses efter en kort instruktion, hvilket gør, at alle nemt kan involveres i sejladsen.

En naturlig del af sommerens sejladser er lejrlivet i land med mad over bål og overnatning på stranden. Kniber det med ankerpladser kan besætningen sove i et telt, der slås op på bådenes dæk, eller i løftingen, der er bådenes små ”kahytter”.

 

DE TO ÅFJORDSBÅDE


Søblomsten og Blaaheia er hjemmehørende i Århus Træskibshavn og ejes af foreningen ”Skibslaget Åfjordsbådene”, der driver, sejler og vedligeholder de to både med respekt for bådtypen, dens traditioner og historie.

Begge både er bygget på Fosen-halvøen nord for Trondheim. I 1991 drog ca. 50 unge århusianere til Norge for at bygge skibslagets første båd Søblomsten. Byggeriet blev ledet af Einar Borgfjord, som er en af de få tilbageværende skibsbyggere med erfaring i at bygge åfjordsbåde. Med samme formål - nemlig at bevare byggetradition og bådtypen for eftertiden- blev Søblomstens ”storesøster”, Blaaheia, bygget samme sted i 1995. I begge projekter er der lagt vægt på, at bådene byggeteknisk og sejlmæssigt svarer nøje til de oprindelige Åfjordsbåde, der blev bygget som klinkbyggede både af de nordlige træsorter gran og fyr. Dette giver en blød og let båd, der arbejder meget i søen og hellere sejler over end gennem bølgerne.